Att designa efter typsnitt

En kvalitativ studie om typografins kraft och betydelse i designprocessen

Anna Bergman & Tina Gustawsson

  • Vilken känsla/känslor genererar de utvalda typsnitten på webbsidans tre startsidors rubriker?
  • Vad är det som gör att vissa typsnitt genererar ett speciellt intryck eller känsla framför andra?

Läs hela studien på DiVA Portal.