En sammanfattning syns nedan av våra informanters känslor kring vardera typsnitt.
Roboto = sans serif, La Parisienne = skript, Fifty Four = display/decorative

typsnitt